Duminica Sfintelor Paşti 2015

 
SINAXAR

Duminica Sfintelor Paşti

În noaptea Învierii mii de oameni au venit la biserică pentru a primi lumina şi bucuria de a spune « Hristos a înviat ! ». Un moment deosebit de emoţionant am trăit toţi cei prezenţi întrucât am văzut cum, după ce Hristos a fost acuzat pe nedrept, prins, batjocorit şi omorât de cei fără de lege, a treia zi a înviat biruind toate puterile întunericului şi ale morţii.

Emoţionantă vedere : mii de credincioşii cu lumânări aprinse, cu coşuri pline cu bucate –rodul muncii mâinilor- aduse spre binecuvântare după tradiţia primită de la părinţi. Mii de piepturi cântand într-un singur glas : « Hristos a înviat ! ». O mărturisire de credinţă puternică, răsunătoare, o rugăciune vibrantă, o atmosferă de frăţească unire într-o singurăsimţire : dragostea şi încrederea în Dumnezeu Cel care ne-a dăruit viaţa , în Hristos Cel care ne-a scos din iad şi ne-a adus la Lumină !

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment