Hramul Parohiei – 30 Ianuarie 2010

 
SINAXAR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

În duminica fiului risipitor, la 31 Ianuarie 2010, la mai puţin de doi ani de la înfiinţare, parohia « Sfinţii Trei Ierarhi » din Romainville, în nord-estul Parisului, s-a îmbrǎcat din nou în haine de sǎrbǎtoare cu ocazia prǎznuirii sfinţilor ocrotitori ai parohiei, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gurǎ de Aur.

În mijlocul nostru s-a aflat Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, care a sǎvârşit Sfânta Liturghie împreunǎ cu pǎrintele paroh Mircea Filip şi cu preoţii parohi ai celorlalte parohii principale din Paris : pǎrintele Constantin Târziu de la Catedrala Mitropolitanǎ « Sfinţii Arhangheli » şi pǎrintele Rǎzvan Ionescu de la parohia « Sfânta Parascheva-Sfânta Genoveva », precum şi pǎrintele Ioan Mera de la parohia « Sfântul Ioan Botezǎtorul » de la Lille. Diaconi slujitori au fost pǎrinţii Arsenie de la Patriarhia Românǎ şi Iosif Vlad de la Catedrala Mitropolitanǎ.

Toţi cei prezenţi la Sfânta Liturghie s-au bucurat de un frumos cuvânt de învǎţǎturǎ din partea IPS Iosif care a vorbit despre viaţa exemplarǎ a celor trei sfinţi ierarhi ai bisericii ortodoxe, despre pilda fiului risipitor, a fratelui care refuzǎ sǎ ierte şi a tatǎlui milostiv precum şi despre pǎcatele în care trǎiesc oamenii societǎţii de astǎzi şi despre cum trebuie sǎ ne ferim de acestea.

Înainte de împǎrtǎşanie, aşa cum îi este obiceiul, pǎrintele nostru mitropolit s-a adresat cu un cuvânt copiilor, care ca în fiecare duminicǎ au venit numeroşi în faţa sfântului potir pentru a primi Trupul şi Sângele Domnului, dupǎ care s-au retras pentru a participa la cateheza duminicalǎ a copiilor pregǎtitǎ de doamna preoteasǎ, ajutatǎ de doamnele din parohie. Tema orei de catehezǎ a fost « Din viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi », despre care copiii au învǎţat prin intermediul unui material ludico-educativ pregǎtit special pentru aceastǎ ocazie. Organizarea pe trei grupe : « Sfântul Vasile », « Sfântul Grigore » şi « Sfântul Ioan », jocurile cu teme istorico-geografice, scurtele probleme de matematicǎ, lecturile alese au stârnit copiilor un viu interes şi le-au permis sǎ afle datele esenţiale din biografia şi activitatea sfinţilor trei ierarhi. Cineva a spus cǎ « parcǎ am fi în Tabǎra Tismana-Neamţ », mai ales cǎ am avut bucuria de a avea printre noi ca oaspeţi cinci dintre animatorii Taberei de varǎ de Tradiţie şi Spiritualitate organizatǎ anual de Mitropolia noastrǎ.

Dupǎ  slujbǎ IPS Iosif i-a miruit pe toţi crendincioşii prezenţi în timp ce corul parohiei cânta tradiţionalele pricesne româneşti, iar gospdinele parohiei aşezau pe mese bucatele pregǎtite cu multǎ dragoste pentru agapa frǎţeascǎ oferitǎ în cinstea sfinţilor trei ierarhi. IPS Iosif a felicitat pe credincioşi şi pentru frumoasele costume populare româneşti din mai multe zone ale ţǎrii, un specific al parohiei de la Romainville, pe care credincioşii le poartǎ cu multǎ bucurie chiar şi în duminicile de rând de peste an.

Îi mulţumim IPS Iosif, preoţilor şi diaconilor slujitori şi tuturor celor care ne-au fǎcut bucuria de a fi alǎturi de noi în aceastǎ frumoasǎ zi de iarnǎ, cu puţine grade Celsius dar cu soare şi multǎ cǎldurǎ în suflete şi îl rugǎm pe bunul Dumnezeu sǎ ne dea tuturor sǎnǎtate şi spor în toate ca sǎ ne putem întâlni din nou şi la anul !

Pǎrintele paroh Mircea FILIP

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment